House of wisdom
Home


House of Wisdom is een non-profit organisatie die lezingen, debatten en filmavonden organiseert. Onze doelgroep is iedereen die kennis wil op de volgende terreinen: politiek, bestuur, religie en filosofie. De thema's die besproken worden, worden zowel in de nationale als internationale context bekeken.

Doelstelling:
De stichting heeft tot doelstelling:
het met elkaar in contact brengen van partijen en personen om door middel van discussies en lezingen voor kennisverdieping en kennisverbreding te zorgen voor, teneinde meer begrip en respect voor elkaar te hebben en te tonen.

Missie:
Onze missie is om een bijdrage te leveren aan de maatschappij in de vorm van kennisoverdracht. De activiteiten van House of Wisdom zijn gratis en toegankelijk voor iedereen. Hiermee probeert de stichting laagdrempelig te werk te gaan.
 © 2017 House of wisdom  •  Powered by beat247