House of wisdom
Home


House of Wisdom is een non-profit organisatie die lezingen, symposia en filmavonden organiseert. Onze doelgroep is een ieder die interesse heeft in en verdieping zoekt op de volgende terreinen: politiek, bestuur, religie en filosofie. De besproken thema's worden zowel in de nationale als internationale context bekeken.

De stichting heeft tot doelstelling:
het met elkaar in contact brengen van partijen en personen om door middel van dialoog en discussie voor kennisverdieping en kennisverbreding te zorgen en zodoende te zorgen voor meer wederzijds begrip en respect.

Missie:
onze missie is om een bijdrage te leveren aan de maatschappij in de vorm van kennisoverdracht. De activiteiten van House of Wisdom zijn gratis en toegankelijk voor een ieder die interesse heeft in de betreffende thema(‘s). Hiermee probeert de stichting laagdrempelig te werk te gaan.
 © 2018 House of wisdom  •  Powered by beat247